fbpx

Aleksey Arkadiyevitch Polonskiy at the steel mill

בירוביג’ן, מחוז יהודי אוטונומי, ברה”מ, 1989
Birobidzhan, Jewish Autonomous Region, USSR, 1989
بيروبيجن ، مقاطعة يهودية مستقلة ، الاتحاد السوفياتي ، 1989

לוויה
Funeral
جنازة
אליסובה רוסליה זקחרובנה וזינאידה מוריה זקחרובנה במפעל החשמל
Ilyasova Rosaliya Zakharovna and Zynaida Murye Zakharovna at the electrical factory
اليسوفا روالينا زخاوفنا و - زينايدة موريا زخروفنا في مصنع الكهرباء
מספרה
Barbershop
محلقة
צ'ייקינה, בית התה
Chaikhana, teahouse
تشيكانا ، بيت الشاي
איסאי וסיליביץ' מינדרין ואשתו, רקחיל, עובדי קולחוז
Isay Vasilyevich Mindrin and his wife, Rakhil, kolkhoz workers
عيساي فاسيليفتش مندرين وزوجته ، رخيل ، عمال كولخوز
איזק אהרונוביץ' יוסובוב, עובד קולחוז טבק
Isaac Aaronovich Yosubov, tobacco kolkhoz worker
إسحاق أهرونوفتش يوسوبوب ، عامل كولخوز تاباك
חיים יוסיפוביץ' קזחוקין ואשתו, שרה מיכלובנה, עובדים (שיתופיים) בקולחוז
Khayim Yosifovitch Kazhokin and his wife, Sara Mikhaylovna, kolkhoz (communal) workers
حاييم يوسفوبتش كزخوكين وزوجته ، سارة ميخالوبينا ، عمال في كولخوز
יוסף אברמוביץ' צ'רנוקחוב, עובד קולחוז, שני משמאל, עם ילדים, הורים ושכן
Kolkhoz worker, Yosif Abramovich Chernukhov, second from left, with children, parents, and neighbor
يوسف أفرموفتش تشرنوكخوف ، عامل كولخوز ، ثاني من اليسار ، مع أولاد ، اهل وجار