fbpx

באוקטובר 1992 התרסק מטוס מטען של חברת אל עלאל תוך שני בנייני מגורים בשכונת ביילמר שבדרום מזרח אמסטרדם.

“אסון ביילמר” היה מאורע בו נהרגו 43 אנשים. המטוס התרסק בעוצמה כה גדולה כך שהתפזר לחלקים רבים והיה קשה מאוד לאתר את הקופסה השחורה ולדלות פרטים על נסיבות ההתרסקות. שלושה ימים לאחר ההתרסקות נמצאה הקופסה, אך החומרים שבה נותרו פגומים מהנפילה ולא היה ניתן לדלות מהם את הפרטים ההכרחיים להמשך החקירה. מאז נסגר תיק החקירה אבל האירוע נותר כתעלומה. 

 הקופסה השחורה של המטוס היא מעין מצלמה: מכשיר בו אנו שמים את מבטחנו שיחזיק בעבורנו את העבר ובבוא העת יסייע לנו להבין את שאירע. “אסון ביילמר” מסמן את כישלונה של המצלמה, הרף שמעליו עוצמתו של ההווה גוברת על היכולת לשחזר את רגעי העבר.

על אף אין ספור אכזבותינו, אנו פעם אחר פעם מתפתים לתת את אמונתנו בקסמו של אותו כלי מחקר משוכלל, אשר מהפנט אותנו בריקוד מרתק עם הזמן בו אין יותר הבחנה בין מה שהיה למה שדומיין כי היה שם. 

בין התאריכים ה23.10-1.11 שמונים שלטי פרסום ברחבי העיר ירושלים כוסו בשמונים עבודות אמנות פרי עבודתם של ארבעים ושלושה אמנים. הצבתם של דימויים אלו במרחב הציבורי מזמנת את הצופה והיוצר למסע משותף בה האמנות עוזבת את המרחב המוזיאלי המוגן ויוצאת אל הרחוב. העבודות המוצגות נאגדו יחדיו בכדי לחקור הופעות חדשות של צילום. 

עבודות אלו שואפות לייצר מרחב התבוננות חדש, כזה שמאפשר לצד הפיתוי והתעתוע הגלומים בצילום גם הנכחה של אצמעי היצור שלו. אלו עבודות שמודעות למנגנון ההיררכי בתוכו הן נוצרו, ולאופן שבו הן פועלות אלינו הצופים.    

כותרת הפרוייקט “קופסה שחורה” מגיעה מהמינוח המגדיר את הקופסה השחורה כמקום תודעתי בו מתבצע שיבוש בין מה שנקלט בחושים לבין מה שנפלט באופן ההתנהגותי של האדם. זהו איזור הביניים שבין הקלט והפלט המוגדר כאיזור בלתי נגיש שהמתרחש בו נשאר מסתורי ועמום. המחשבה על אותו איזור ספר הייתה גם מסד ההשראה לאסופת הדימוייים המוצגת בתערוכה. 

זוהי הפסקת פירסומות פומבית, הזדמנות להשתחרר מהמרחב הפרסומי, ולו רק לרגע קט.  עבודות האמנות לא עוד פוקדות על הצופה לצרוך דבר זה או אחר, לחילופין הן מציעות לו להקשיב לאחד מריבוי הסיפורים אותם הן מספרות. 

זהו ניסיון לייצר מרחב ציבורי חדש, כזה הכולל טווח נשימה אחר בתוך ההליכה בעיר.

כתבה: רות פתיר

אוצרות: רות פתיר, אסף כהן ויצחק מזרחי
עיצוב גרפי: טל שטדלר

אירוע פתיחה
מיקום- מתחם התחנה הראשונה
עיצוב חלל- עירא שליט ואור הרץ
V.j- דניאל זיני
הופעה- Digitalme